Ngayon, masasabi ko na ang pagkuha ng (1)ay dapat (2).isaalang-alang ang maayos na paglalahad ng mga (3) athigit sa lahat ang

Ngayon, masasabi ko na ang pagkuha ng

(1)ay dapat (2).isaalang-alang ang maayos na paglalahad ng mga (3) athigit sa lahat ang (4) sa gawaing ito.Natuklasan ko na bago ako sumulat ng dokumentaryongpanradyo ay dapat kong tandaan ang mga sumusunod;(5(16)_ (7)Natutuhan ko sa buong modyul na mahalaga rin ang mgasalita o mga ekspresiyong nagpapahayag ng(8).upang maging susi sa paglalahad ng detalye.​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *