KAILANGAN KO NA PO WAG PO GAMIT NG LINKS SSS Paano ninyo nabuo ang iba’t ibang pangungusap o sitwasyon mula

KAILANGAN KO NA PO WAG PO GAMIT NG LINKS SSS

Paano ninyo nabuo ang iba’t ibang pangungusap o sitwasyon mula sa mga binigay na pangungusap? Ano-anong mga pangungusap ang ginamit sa pagpapahayag ng naiisip at nadarama ng mga nag-uusap? Punan ang patlang. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Sa ating pakikipag-usap sa ating kapwa o sa mga kasama sa bahay, gumagamit tayo ng mga uri ng mga pangungusap; ____________________, __________ at __________ upang maipahayag o ipabatid ang ating ____________. Sa paggamit ng mga iba’t ibang uri ng pangungusap malilinang ai mapapalawak natin ang ating kasanayang pangwika sa epektibong pakikipagtalastasan.​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *