III. Balikan Panuto: Isulat sa sagutang papel kung Tama o Mali ang sumusunod na mgapangungusap.1. Lahat ng uri ng sining ay

III. Balikan

Panuto: Isulat sa sagutang papel kung Tama o Mali ang sumusunod na mgapangungusap.1. Lahat ng uri ng sining ay may anyo o form.2. Ang pinakamaliit ng ideya sa musika ay tinatawag na motif.3. Ang unitary ay may dalawang anyo ng musika na iisa lang angbahaging hindi inuulit.4. Ang bawat taludtod na may isang melody na tinatawag na A.5. Ang awiting Jingle bells ay mayroong anyong unitary.6. Kung ang melody ay inuulit ng ikatlong beses sa ibang taludtod aymay anyong AA.7. Ang mga unang notes ng Bahay Kubo ay isang halimbawa ngmelodic motif.8. Ang mga iba’t ibang anyo ng musika ay ang unitary, strophic atbinary.9. Kung ang melody ay inuulit ng ikalawang beses sa ibang taludtod aymay anyong AAA.10. Ang awiting Santa Clara ay mayroong anyong strophic.4​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *