Gawain sa Pagkatuto Blg. 4 Panuto: Sumulat/ Bumuo ng mga pangungusap na nagpapahayag ng mga Konseptong MayKaugnayang Lohikal na Dahilan at

Gawain sa Pagkatuto Blg. 4

Panuto: Sumulat/ Bumuo ng mga pangungusap na nagpapahayag ng mga Konseptong MayKaugnayang Lohikal na Dahilan at Bunga/ Resulta, Paraan at Layunin, Paraan at Resulta,Kondisyon at Bunga o Kinalabasan. Ang paksa ng mga pangugngusap ay may kaugnayan sahindi pagsusuot ng face mask at face shield sa mga pampublikong lugar dito sa Pilipinas.​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *