40. Unda sifa kutokana na kitenzi kilicho mabanoni ili kukamilisha sentensi.Watoto wa (buni) wamebuni insha.​

40. Unda sifa kutokana na kitenzi kilicho mabanoni

ili kukamilisha sentensi.Watoto wa (buni) wamebuni insha.​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *